Bởi {0}
logo
Truemax Electronics Co., Limited
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Điện Thoại di động LCD, Màn Hình Cảm Ứng, Điện Thoại Di Động Trường Hợp Điện Thoại, Điện Thoại Di Động Bảo Vệ Màn Hình, Điện Thoại Di Động Pin
ODM services availableMulti-Language capability: On-site material inspectionFinished product inspection